Sâm Ngọc Linh là gì

Sống chủ yếu trên núi Ngọc Linh với độ cao từ 1200m trở lên.

Sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam, sâm K5, Sâm đốt trúc, cây thuốc giấu).

Tên khoa học là Panaxvietnamensis Ha et Crush, Araliacea,

Có 52 saponin, trong đó có 26 saponin thường thấy ở sâm Triều Tiên, sâm Mỹ, sâm Nhật.

Sâm Ngọc Linh có Ginsenoside – Rb1, Ginsenosid – Rg1, Ginsenosid – Rd, majonosid-R1, majonosid-R2. Đặt biệt majonosid-R2 chiếm 50% hàm lượng saponin.

Lá và thân có 19 saponin dammaran. Trong đó 8 saponin có cấu trúc mới. Có 17 acid amin, 20 chất khoáng vi lượng và hàm lượng glucid tinh dầu là 0,1%.

NHẬP THÔNG TIN ĐỂ TẢI BÁO GIÁ

(*) Thông tin bắt buộc